• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth - jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii stosowaną w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Opiera się na wiedzy klinicznej i zastosowaniu wyspecjalizowanego podejścia terapeutycznego z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych. Szczegółowo opracowany schemat badania pozwala na postawienie diagnozy a następnie na zaplanowanie odpowiedniej rehabilitacji. Leczeniu podlegają elementy bierne i czynne aparatu ruchu, czyli stawy, mięśnie i nerwy. W terapii technikami leczniczymi są mobilizacje stawowe, manipulacje, masaż poprzeczny, stretching mięśni i techniki specjalne.

Koncepcja terapii manualnej wg Gera Plaatsmana obejmuje metody oparte na zasadzie Evidence Base Medicine. Koncepcja skupia się na dokładnej funkcjonalnej diagnozie terapeutycznej, która pozwala na zaplanowanie celowego leczenia za pomocą licznych technik mobilizacyjnych: specyficznych manipulacji stawu i torebki stawowej oraz technik neuromoblizacji. Metoda obejmuje techniki stabilizacji kręgosłupa, kończyn oraz obwodowego systemu układu nerwowego. Koncepcja terapii manualnej wg Plaatsmana jest eklektycznym podejściem do terapii manualnej- syntezą pomysłów licznych autorów i badaczy w zakresie terapii manualnej (m.in. Mulligan, Shacklock, Butler, Travell, Simons).

Terapia manualna wg koncepcji Briana Mulligana – to koncepcja mobilizacji manualnej połączonej z ruchem . Terapia wskazana jest przy bólach i ograniczeniach ruchomości w stawach. Techniki stosowane w metodzie maja na celu poprawą ustawiania oraz funkcjonowania stawów obwodowych oraz kręgosłupa. Metoda łączy między innymi bierną mobilizację wykonywaną przez terapeutę z czynnym ruchem pacjenta.